Pattaya Property Guide

ประกันภัยรถยนต์

ประกันรถยนต์ในประเทศไทย

ประกันรถยนต์เป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับให้รถยนต์ทุกคันมี ซึ่งขั้นต่ำก็คือ ประกันรถยนต์ภาคบังคับนั่นคือ Compulsory Third Party Liability Insurance (CTPL) หรือ พ.ร.บ. รถยนต์ ซึ่งจะครอบคลุมค่าสินไหมทดแทนให้แก่คนที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุนั้นๆ แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายจากความเสียหายของตัวยานพาหนะ.

การขับรถ คุณอาจจะเจออันตรายได้ทุกเมื่อ และไม่ว่าใครจะเป็นคนผิดก็ตาม การที่คุณไม่มีประกันคุ้มครองไว้ คุณอาจจะต้องจบลงด้วยการเสียเงินมากกว่าที่คุณในการซ่อมแซมค่าเสียหายต่างๆ เป็นต้น.

สำหรับการประกันของคุณจะถูกต้องเมื่อถือใบอนุญาตขับรถเช่น ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของใบอนุญาตนั่นหมายถึงการที่ประกันอาจไม่คุ้มครองผู้ขับขี่ ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ และความเสียหายต่างๆ ทำให้คุณต้องเป็นฝ่ายที่รับผิดชอบเป็นการส่วนตัว.

ประกันของบุคคลที่สาม

ในประเทศไทยก็จะเรียกว่าประกันภัยชั้น 3 เป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ แต่แต่จะไม่คุ้มครองผู้ประกันตนที่ดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติดขณะขับรถ หรือไม่มีใบอนุญาตขับรถ .

Third Party Fire and Theft insurance

ส่วนประกันภัยชั้น 2 นั้นให้ความคุ้มครองเหมือนประกันชั้น3 แต่จะครอบคลุมไปถึงในกรณีที่ไฟไหม้และการโจรกรรม.

การประกันภัยประเภท 1

หรือที่รู้จักกัน คือประกันภัยชั้น 1 เป็นทางเลือกที่นิยมมากที่สุด เพราะให้ความคุ้มครองมากที่สุด กล่าวคือ ครอบคลุมมากที่สุดนั่นคือ

  1. รับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกายและอนามัยของผู้เอาประกัน (ผู้ขับขี่) และผู้โดยสารภายในรถ โดยบริษัทจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลในกรณีร่างกายได้รับบาดเจ็บ และค่าสินไหมทดแทนในกรณีทุพพลภายหรือเสียชีวิต ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์.
  2. รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถของผู้เอาประกัน กรณีที่รถของผู้เอาประกันได้รับความมเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะรับผิดชอบค่าซ่อมแซมให้รถกลับมาอยู่สภาพเดิม โดยรับผิดชอบทั้งตัวรถและอุปกรณ์เสริมที่ผู้เอาประกันได้ติดตั้งไว้ แต่ต้องมีการแจ้งไว้ให้บริษัททราบ ถ้าไม่มีการแจ้งติดตั้งอุปกรณ์เสริม บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดกับอุปกรณ์เหล่านั้น.
  3. รับผิดชอบกรณีรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้ บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้เมื่อรถยนต์สูญหาย โดยรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นการสูญหายทั้งคันหรือสูญหายบางส่วน รวมถึงการรับผิดชอบกรณีที่รถยนต์เกิดไฟไหม้ด้วย.

ควรพิจารณาข้อเสนอจากบริษัทประหลายๆที่ เพราะเงื่อนไขของประกันอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทประกันนั้นๆ ควรตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆให้ดีเพื่อให้ได้ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ.

Q Cars = The Best Deals on wheelsGet your business here